به طور كلي به مجموعه فعاليت هايي كه جهت آماده سازي يك يا چند صفحه به صورت آنلاين انجام مي شود طراحي سايت گفته مي شود.
شما براي آنكه يك سايت داشته باشيد بايد چندين مرحله را پشت سر بگذاريد. بياييد وبسايت را به يك كودك تشبيه كنيم.
همه شما را با نامتان مي شناسند.
پس اولين كار انتخاب يك نام مناسب براي اين كودك است. به نامي كه سايت با آن در فضاي مجازي شناخته مي شود دامنه يا Domain گفته مي شود. كه معمولا به صورت:

www.DOMAIN.com

ديده مي شود.


همانطور كه از تشبيه پيداست انتخاب نام مناسب براي سايت بسيار حائز اهميت است. شما بايد نامي انتخاب كنيد كه در عين كوتاه بودن، ساده و كاملا معرف شما باشد. در انتخاب نام دامنه به موارد زير توجه كنيد:

١- استفاده از كلمات مرتبط

سعي كنيد در نام دامنه از كلمات مرتبط با فعاليت خود استفاده كنيد.

٢- كوتاهي معيار است

هرچند پيدا كردنه دامنه هاي تا ٥ حرف تقريبا نزديك به غير ممكن است، اما بر اساس معيارهاي مختلف دامنه هاي تا ١٢ حرف جزو دامنه هاي مناسب محسوب مي شوند.

٣- به چند شكل نوشته نشود

سعي كنيد نامي انتخاب كنيد كه به چند نوع قابل نگارش نباشد. براي مثال واژه "عكس" به صورت : aks و ax و... قابل نوشتن است. اگر مجبور به استفاده از اين نوع كلمات هستيد، سعي كنيد تمامي حالت ها را ثبت كنيد.

٤- نام خانوادگي معرف اصالت شماست

نام خانوادگي دامنه يا همان پسوند دامنه، بخش انتهايي دامنه است. معروف ترين پسوندها، پسوندهاي:
.ir, .com, .net, .org, .co
مي باشد. اما تعداد بسيار زيادي پسوند براي ثبت دامنه وجود دارد. بعد از سال ها ثابت بودن پسوندها، جديدا پسوندهاي جديدي براي ثبت دامنه ايجاد شده است. پسوندهايي كه معرف نوع وبسايت است، پسوندهايي مانند
.company, .actor, .agency, .band, .center,...
فراموش نكنيد كه حتما دامين خود را حداقل تحت پسوندهاي اصلي ثبت كنيد، زيرا ممكن است روزي كه سايت شما بزرگ شد، دامنه شما با پسوندهاي مختلف بسيار ارزشمند شوند.

٥- نامتان راماندگار انتخاب كنيد

بدون شك انتخاب نامي كه به سادگي در ذهن بماند، بسيار با اهميت است، نام هايي چون اپل، ديجي كالا، باميلو و ... نام هايي هستند به سادگي در ذهن ماندگار مي شوند.

٦- علامت ها و اعداد را دور بريزيد

به هيچ وجه در نام دامنه از علامت ها استفاده نكنيد، علامت ها هميشه گمراه كننده اند، و حتي در بعضي موارد بواي نوشتن نامتان كاربران دچار مشكل مي شوند، اعداد نيز همين وضعيت را دارند، تا جايي كه ممكن است، از اعداد استفاده نكنيد.

٧- بعضي دامنه ها و پسوند ها مجوز مي خواهند

به اين نكته دقت كنيد كه براي ثبت برخي پسوندها مانند gov و sch و ... نياز به دريافت مجوز از مراكز ذي ربط داريد، همچنين براي ثبت برخي نام ها با پسوند .ir هم شما بايد مجوز بگيريد، نام هايي مانند siasi براي ثبت قطعا مشكل خواهند داشت.