طراحی سایت سایت شرکتی نشانه

سایت شرکتی نشانه با لینک مستقیم: https://neshaneh.co/ با درخواست مدیرعامل نشانه طراحی شد
سایت شرکتی نشانه
موارد مهم وبسایت سایت شرکتی نشانه توضیحات کارهای انجام شده روی این سایت.

مراحل طراحی سایت سایت شرکتی نشانه

puzzle puzzle

چالش

چالشی که در طراحی سایت شرکتی برای شرکت نشانه رودرروی شرکت آموس قرار داشت، سوار کردن یک سیستم مدیریت پروژه ( PROJECT MANAGMENT ) ، یک سیستم مدیریت دانش ( KNOWLEDGE MANAGMENT ) و یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد در پس سیستم اصلی بود.

راهکار

شرکت طراحی سایت آموس توانست برای شرکت نشانه یک سیستم مدیریت دانش (KNOWLEDGE MANAGMENT)، یک سیستم ارتباط با مشتریان، یک سیستم مدیریت پروژه(PROJECT MANAGEMENT ) با استفاده از API TRELLO و همچنین یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد طراحی کند. سیستم حقوق و دستمزد طراحی‌شده توسط تیم آموس توان ثبت PERFORMANCE افراد را نیز داشت.

نتیجه

نهایتاً با اقداماتی که شرکت طراحی سایت آموس در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مدیرعامل شرکت نشانه انجام داد، این شرکت صاحب یک وب‌سایت شرکتی مطابق انتظاراتش شد.

خدمات ارائه شده به سایت شرکتی نشانه
پلت فرم
سایت شرکتی
خدمات
درخواست مشاوره