طراحی سایت وب‌سایت خبری خلاصه

وب‌سایت خبری خلاصه
وب‌سایت خبری خلاصه
موارد مهم وبسایت وب‌سایت خبری خلاصه توضیحات کارهای انجام شده روی این سایت.

مراحل طراحی سایت وب‌سایت خبری خلاصه

puzzle puzzle

چالش

وب‌سایت خبری خلاصه بنا بود مجله‌ی اینترنتی کسب‌وکار باشد؛بنابراین باید حجم زیادی از اطلاعات مربوط به کسب‌وکارهای مختلف و همچنین افراد شاخص در این حوزه جمع‌آوری می‌شد. چالشی که شرکت آموس در این پروژه مقابل خود می‌دید، طراحی سیستمی برای جمع‌آوری خودکار اطلاعات و جلوگیری از اتلاف زمان، هزینه، انرژی و... بود.

راهکار

اما گروه شرکت آموس با نوشتن اسکرپری مسبب آن شدند که پروسه‌ی جمع‌آوری اطلاعات کسب‌وکارها و همچنین افراد شاخص فعال در این حوزه، به‌صورت خودکار صورت گیرد.

نتیجه

درنتیجه اقدامات تیم آموس مهم‌ترین مسئله‌ی پیش‌روی وب‌سایت خبری خلاصه، یعنی جمع‌آوری حجم زیادی از اطلاعات کسب‌وکار‌ها، به بهترین نحو حل شد.

خدمات ارائه شده به وب‌سایت خبری خلاصه
پلت فرم
سایت خبری
خدمات
درخواست مشاوره